Drogy a děti

Jakákoliv závislost znamená konec svobody!
Zůstat svobodný, znamená být jeden z těch silných, který dokázal říci „NE„.

Příznaky užívání návykových látek:
– absence – neomluvené hodiny ve škole nebo jiné absence,
– drogová kultura – ztotožňování se s drogovou kulturou,
– drogy a pomůcky – nálezy drog nebo pomůcek k jejich užívání (injekční jehly, stříkačky, speciální dýmky),
– chování – výrazné změny v chování, agresivita, podrážděnost, nervozita,
– odchody a útěky z domova – tendence odcházet z domova na delší dobu bez vysvětlení,
– prospěch – náhlé zhoršení prospěchu a chování ve škole, příp. problémy v kolektivu,
– zájmy – změna původních zájmů,
– zevnějšek – zhoršení vzhledu a péče o zevnějšek.

Co dělat, má-li dítě problém s drogami nebo alkoholem!
– volat lékaře – neváhejte volat lékaře, jestliže je dítě pod vlivem drog a hrozí otrava, lékaře volejte i tehdy, jestliže účinek drog odezněl, ale přetrvávají duševní problémy nebo halucinace,
– dlouhodobá výchovná strategie – nespoléhejte na zázračná okamžitá řešení,
– naslouchejte dítěti – vyslechnout dítě ještě neznamená přistupovat na jeho stanovisko,
– důsledky – jestliže není dítě ochotno ke změně, mělo by nést důsledky.

Čemu se vyhnout!
– nepopírejte a neskrývejte problém,
– nezanedbávejte sourozence ani bezpečnost dalších lidí ve společné domácnosti,
– nefinancujte zneužívání drog a neusnadňujte ho,
– nedejte se vydírat,
– nevěřte tvrzení, že má dítě drogy pod kontrolou,
– nevyhrožujte něčím, co nechcete nebo nemůžete splnit,
– do nekonečna neustupujte.

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Poranění o pohozenou jehlu

V posledních letech se stále častěji setkáváme s problémem, kterým jsou poranění o pohozené injekční jehly. Tyto injekční jehly odhazují na veřejných prostranstvích většinou injekční uživatelé drog a tím bezprostředně ohrožují osoby, které se o ně náhodně poraní. O použité injekční jehly se děti obvykle poraní při hře na pískovišti či v parcích.

Opatření, která byste měli udělat při poranění o pohozenou injekční jehlu:
bezprostředně po poranění nechte ranku co nejdéle volně krvácet; krvácení sníží dávku viru, ranku nemačkejte,
po zastavení krvácení ranku důkladně vymyjte vodou a mýdlem a ošetřete desinfekčním roztokem – nejlépe Jodisolem nebo 0,2% Persterilem, tyto roztoky mají antiseptický a protivirový účinek,
co nejdříve vyhledejte praktického lékaře, lékaře hygienické stanice nebo se přímo obraťte na nejbližší infekční oddělení nemocnice s poliklinikou.

Všeobecná opatření při nálezu pohozené injekční jehly nebo stříkačky:
objevíte-li někde pohozenou použitou injekční jehlu nebo stříkačku, zásadně se jí nedotýkejte a nález okamžitě oznamte Policii ČR na linku tísňového volání 158 nebo Městské policii na linku tísňového volání 156, jenž zabezpečí jejich bezpečnou likvidaci prostřednictvím vyškolených osob,
s použitými injekčními jehlami a stříkačkami se manipuluje pouze pomocí vhodného nástroje, např. pinzety nebo kleští, a poté se ukládají do pevného obalu s uzávěrem,
použité injekční jehly a stříkačky se likvidují jako nebezpečný infekční odpad a neměly by se dostat na volně přístupná prostranství.

Zdroj: www.policie.cz