SYREO – Sebeobrana pro dívky ZŠ a SŠ

sebeobrana-02-624x468Tento kurz byl navržen tak aby, účastníci kurzu získali základní orientaci v situacích, v nichž dochází k blízkému až těsnému kontaktu s útočníkem. Tedy v situacích, kdy Vám hrozí nebezpečí v podobě obtěžování, kdy se Vás útočník snaží osahávat, uchopit nebo obejmout, až po situace, kdy je napadený již donucen se bránit na zemi. Naučíte jednoduché techniky a vyzkoušíte si jejich použití v různých situacích.

DSCF4919-624x468V závěru výuky budete mít možnost seznámit se s vybranými improvizovanými prostředky, které Vám mohou v takových situacích výrazně pomoci.
Kurz je rozdělen na teoretickou a praktickou část. Maximum času je věnováno praktickému nácviku a zažití jednotlivých technik a jejich následnému procvičování.
Jsme si vědomi, že účastníci jsou naprostí začátečníci, proto je praktická výuka postavena na výuce jednoduchých technik a postupů přizpůsobených jejich fyzickým predispozicím založených na přirozených obraných reakcích.

DSCF4920-624x468Teorie je zaměřena na prevenci a výklad zásad, jejichž dodržování vám pomůže předejít nebo včas rozeznat potenciální nebezpečí. Tato teorie je doplněna výkladem základních právních norem spojených s řešením sebeobranných situací.

Též Vás naučíme správné strategii, postupům a správnému myšlení a chování v před konfliktní, konfliktní a po konfliktní fázi.

Tato látka je rozložena do dvou vyučovacích hodin (2×45 minut) Doporučujeme pak tento blok opakovat s určitým časovým odstupem (týden, měsíc, ideální 2 týdny). Děti tak mají po prvním bloku čas na reflexi.

Obsah bloku

Teorie Praxe
 • Charakteristika a definice sebeobrany
 • Právní aspekty sebeobrany
 • Psychologická příprava v sebeobraně
 • Strategie a taktika v sebeobraně
 • Kategorie a způsoby napadení
 • Charakteristika útočníka
 • Vymezení osobního prostoru
 • Obrana proti nejčastějším útokům ve stoje
 • Uvolnění ze sevření a držení
 • Obrana proti škrcení
 • Obrana u zdi
 • Obrana na zemi

 

Maximální počet je 30 dívek na jeden blok (ideální počet 20 dívek).
Kurz je určen pro dívky druhého stupně ZŠ a SŠ.

Jelikož je způsob obrany odlišný jak pro dívky, tak pro chlapce, musí být takto roztříděni na kurzu.

Cena jednoho dvouhodinového bloku je 2000,- Kč. Bez DPH
Při vzdálenosti nad 100 km od Bruntálu účtujeme paušální příspěvek na dopravu v částce 500,- Kč Bez DPH
V případě uskutečnění dvou a více bloků v jeden den, neúčtujeme příspěvek na dopravu.
V jeden den jsme schopni zajistit maximálně 3 bloky.
Z naší praxe máme zkušenost, že daleko příjemnější práce je s dětmi, které o tuto problematiku mají skutečný zájem, než pracovat s dětmi, které toto téma nezajímá a narušují tak průběh výuky

Proč být dál obětí? Proč mít dál strach? Chcete mít na výběr?

sebeobrana-03-624x468 sebeobrana-10-624x468

DSCF4922-624x468 DSCF49121-300x225