SYREO – sebeobrana pro seniory (organizace)

Přepadení, krádeže, loupeže, násilí. Každých 130 sekund jedna oběť. Jedna oběť na každých 48 obyvatel ČR. Každou pátou obětí je senior. Může se to stát i Vám. Hlavní terče delikventů: slabí a zranitelní jedinci. Důvody: Senior se nebrání. Senior má strach. Senior není hrozba. Jejich hlavní obava: Bránící se oběť. Senioři jsou právě takovou obětí.

45Nebuďte slabí! Nebuďte zranitelní! Nebuďte obětí! Naučte se bránit!
SYREO Vás naučí jak na to!

Náplní programu SYREO -Sebeobrany pro seniory je výuka technik sebeobrany přizpůsobených dispozici seniorů. Naučíme vás nejen sebeobranu v její klasické podobě, ale sebeobranu s využitím prostředků dostupných právě seniorům, s respektem a pochopením vůči všem silným i slabým stránkám, jež zralý věk provázejí. Naučíme vás tedy nejen sebeobranu ve formě typického bojového přístupu, ale navíc vám ukážeme jak opravdu zvládat krizové situace, jak nepodléhat strachu, jak odolat nátlaku či jak odhalit podvodníky a možné agresory a následně eliminovat hrozbu.
Naučíme vás zásady prevence konfliktů a modely jejich aplikace. Též vás naučíme správné strategii, postupům a správnému myšlení a chování v prekonfliktní, konfliktní a pokonfliktní fázi.

034Program je určen pro všechny seniory. Techniky SYREO -Sebeobrany pro seniory dokáže použít skutečně každý, každý se může naučit jak zvládat modelové situace. Součástí programu je navíc též představení a praktické ukázky použití technických obranných prostředků, tedy takových, které dokáží použít i fyzicky handicapovaní jedinci.Kurz se pořádá v prostorách objednavatele a je určen pro maximálně 20 osob.

Látka je rozdělena do 2×2 hodin.
Cena za komplet 6 000,- Kč Bez DPH

Při vzdálenosti nad 100 km od Bruntálu účtujeme paušální příspěvek na dopravu v částce 500,- Kč Bez DPH

Proč být dál obětí? Proč mít dál strach? Chcete mít na výběr?
SYREO -Sebeobrana pro seniory je vaše šance!

20 9

p1010029