SYREO – sebeobrana pro ženy a dívky

P1010021-624x468Tento kurz byl navržen tak aby, účastnice kurzu získaly základní orientaci v situacích, v nichž dochází k blízkému až těsnému kontaktu s útočníkem. Tedy v situacích, kdy Vám hrozí nebezpečí v podobě obtěžování, kdy se Vás útočník snaží osahávat, uchopit nebo obejmout, až po situace, kdy je žena již donucena se bránit na zemi. Naučíte jednoduché techniky a vyzkoušíte si jejich použití v různých situacích. V závěru výuky budete mít možnost seznámit se s vybranými improvizovanými prostředky, které Vám mohou v takových situacích výrazně pomoci.

P1010015-624x468Kurz sebeobrany pro ženy a dívky je zaměřen na výuku základních principů a technik moderní sebeobrany přizpůsobených ženám, jejich fyzickým predispozicím, především s ohledem na možné modelové situace, které jsou typické u napadení žen nebo jim bezprostředně předchází.   Plně si uvědomujeme, že tento druh sebeobrany je značně specifický, neboť žena je od přírody tvor křehčí, drobnější a zranitelnější. Z tohoto důvodu k výuce přistupujeme podstatně citlivěji, než je tomu např. ve sportovních klubech při výuce klasické sebeobrany, případně dalších bojových umění. Našim cílem není z žen vychovávat DSCF4919-624x468neohrožené bojovnice, ale naučit je především správně vyhodnocovat krizové situace, v nichž se může ocitnout kdokoliv z nás, a při jejich řešení jim dodat více potřebného klidu, rozvahy a sebevědomí.

Na našich kurzech je proto výuka zaměřena především na zásady prevence konfliktů se zaměřením na jejich praktické řešení. V průběhu kurzu Vás naučíme volbě správné strategie a postupů, jakož i správnému myšlení a chování v prekonfliktní, konfliktní i pokonfliktní fázi útoku.

Náš program je určen pro všechny ženy bez rozdílu věku a fyzických dispozic.

Proč být dál obětí? Proč mít dál strach? Chcete mít na výběr?
SYREO -Sebeobrana pro ženy je vaše šance!