22.9. 2014 Frýdland nad Ostravicí

ZŠ. Frýdland nad Ostravicí

Dne 22.9. 2014 se v prostorách tělocvičny uskutečnil kurz sebeobrany pro dívky 6.-9. ročníku.
Kurz byl rozdělen na teoretickou a praktickou část. Maximum času bylo věnováno praktickému výcviku.Dívky získaly základní orientaci v krizových situacích, kdy hrozí nebezpečí kontaktu s útočníkem. Naučily se jednoduché techniky a vyzkoušely si je v praxi ve dvojicích. Akce byla velmi vydařená a velké díky patří lektorovi Janu Hýžďalovi a jeho organizaci Syreo.

http://www.zskomenskehofno.cz/index.php?section=o_skole&subsection=akce_skoly&akce=detail&id=593