ZŠ Lipová lázně video-reportáž 2013

Samurajský kodex Bushidó říká: „Napřed vyhraj, potom bojuj“.
Tento citát jsem si vypůjčila od instruktorů SYREO, který mají i na svých stránkách www.syreo.cz, kde prezentují svou činnost pro děti, ženy a seniory.
Přijali jsme jejich nabídku a v posledním školním týdnu uspořádali pro žáky 2. stupně kurz sebeobrany pod jejich vedením.
Kurz sestával z tří dvouhodinových bloků, jejichž náplní bylo naučit děti odhalit možné agresory a následně eliminovat hrozbu, bránit se šikaně, stalkingu či přímo napadení útočníkem.
Techniky SYREO (systém reálné obrany), které děti nacvičovaly v modelových situacích, byly účinné, až překvapivě lehké a mnohdy účastníky kurzu i pobavily. Došlo i na fyzikální zákony a biomechaniku lidského těla, z čehož měla radost i kolegyně fyzikářka. Bylo úžasné sledovat jak malá, drobná dívenka „odrovnala“ staršího a fyzicky zdatnějšího spolužáka.
Určitě by bylo dobré „neusnout na vavřínech“ a cvičit dál nebo si alespoň některé techniky čas od času zopakovat. V dnešní době, kdy se množí případy únosů dětí, fyzická napadení obyvatelů všech věkových kategorií (a to i v našem regionu), loupežná přepadení a stalking, není dobré zůstat pozadu. Vracím se tedy k úvodnímu citátu, je lepší ovládat strategii (cvičit v tělocvičně, obeznámit se s trestním zákonem) a odradit útočníka, než se stát jeho obětí.

Děkuji panu Janu Hýžďalovi a jeho asistentce paní Janě Rubyové za přínosný kurz a příští rok nashledanou.
Martina Cenková