Střední škola hotelová a služeb Kroměříž – Domov mládeže

Kurz sebeobrany proběhl na našem domově mládeže 11. a 18. března 2014 ve večerních hodinách. Obě části se uskutečnily v tělocvičně domova. Ihned po vyhlášení nabídky tohoto kurzu projevily velký zájem zejména dívky vyšších ročníků středních škol (nejvíce škola pedagogická) zřejmě proto, že si lépe uvědomují, jak snadno se do rizikové situace může člověk dostat. Během několika málo dnů byla kapacita 40ti účastníků kurzu naplněna. Věkové složení účastnic starších (3. a 4. ročník) a mladších (1. a 2. ročník) bylo vyrovnané. Dotazované účastnice kurzu byly velmi spokojené s tím, že teoretická část byla kratší a že většinu času se prakticky učily, jak předejít rizikovým situacím a pokud k nim dojde, jak se účinně a bránit. Měly dost prostoru si všechny postupy několikrát vyzkoušet, pod vedením lektorů odstraňovat chyby, které dělaly. Individuální přístup dívky také oceňovaly, protože mnohdy konkrétní ukázkou na sobě samých a vysvětlením principu jednotlivých obranných postupů si je lépe zafixovaly. Komunikace lektorů se studenty a celková atmosféra byla pohodová, uvolněná, přesně cílená na udržení pozornosti během celé doby konání. Dívky dobře spolupracovaly a byly s kurzem velmi spokojené.

Jarmila Valoušková, vychovatelka