Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk

Jen připravení mají šanci se bránit

Ve čtvrtek 24. dubna 2014 se konaly v tělocvičně „U žirafy“ dva bloky kurzu sebeobrany. Akce byla určena primárně pro dívky a byla financována z „Programu na podporu rozvoje sportovní činnosti škol a na podporu volnočasových aktivit“.

Kurz zajišťovala ve spolupráci se SŠ OŘS firma SYREO s akreditovaným lektorem Janem Hyžďalou. Pan Hyžďala se sebeobraně a bojovým uměním aktivně věnuje téměř 30 let a v roce 2010 vytvořil systém reálné obrany SYREO, zaměřený na sebeobranu pro dívky základních, středních i vysokých škol. Při organizaci a výuce mu jako odborná asistentka pomáhala paní Jana Rubyová.

Žijeme v době, kdy roste kriminalita, přibývá útoků verbálního i fyzického charakteru, sexuálního zneužívání, pokusů o únosy a zavlečení. Je velmi důležité naučit se těmto jevům zabránit nebo jim alespoň předejít. Kurz sebeobrany tento cíl svým obsahem a hlavně praktickým procvičováním určitě splnil. Náplní kurzu byla prevence, taktika, vytyčení a ochrana osobního prostoru, obrana proti strkání, úderům, úchytům, škrcení atd.

Dívky se během dvouhodinového bloku nenudily přednáškou, ale byly přímo vtaženy do modelových situací, aby si samy vyzkoušely, co jejich tělo dovede.

Akce proběhla 24. 4. 2014 ve dvou blocích pro třídy K1B, S3, O4, P2O (účast 38 děvčat) a třídy K3A, K3B, P1O (s účastí 29 děvčat). Sebeobrany se zúčastní téměř všechny dívky školy, neboť třetí skupina studentek (K2A, K2B a K1A) je naplánovaná na čtvrtek 15. 5. 2014.

Doufejme, že děvčata budou „bojovat“ se stejným nadšením a odhodláním jako studentky již konaného kurzu.

Mgr. Naděžda Pěničková – učitelka TV

sebeobrana-01   sebeobrana-02   sebeobrana-03   sebeobrana-04

sebeobrana-05   sebeobrana-06   sebeobrana-07   sebeobrana-08

sebeobrana-09   sebeobrana-10