Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov

Kurz sebeobrany
Ve středu 23. dubna jsme poněkud netradičním způsobem využili čas a prostor tělocvičny. Studentky prvního ročníku měly možnost naučit se základní pravidla sebeobrany. Pracovníci agentury Syreo ze Zlatých Hor se snažili ve dvou hodinách vysvětlit určité modely chování v rizikových a ohrožujících situacích.  Upozornili na větší všímavost prostředí, ve kterém se pohybujeme a děvčata si na vlastní kůži  vyzkoušela,  jak se zachovat v konkrétní situaci. Informace, které zazněly  a cvičné zkušenosti s  fyzickým útokem či agresivním kontaktem byly velmi užitečné a poučné. Protože dnešní doba nahrává různým kriminálním živlům, je potřeba více myslet na svoji ochranu, předcházet rizikovým situacím a umět si v rámci možností poradit. S těmito myšlenkami jsme opouštěli tělocvičnu a  máme jistě i nadále o čem přemýšlet.
Ing. Ellen Maláčová

FOTO A ODKAZ ZDE